Vill vi skapa ett österbottniskt Gemensamt matbord?

Vi skapar vår framtid – tillsammans! Vi vill att Du är med och utvecklar ett gemensamt Österbottniskt matbord! Vi behöver aktiva deltagare bland producenter, förädlare, livsmedelsindustrin, handeln, export, import, olika […]