Vill vi skapa ett österbottniskt Gemensamt matbord?

Vi skapar vår framtid – tillsammans! Vi vill att Du är med och utvecklar ett gemensamt Österbottniskt matbord! Vi behöver aktiva deltagare bland producenter, förädlare, livsmedelsindustrin, handeln, export, import, olika organisationer med anknytning till livsmedelsproduktion – vi behöver nya idéer för framtiden, kom med 22.8.2019 vid YA! Campus Kungsgården, Vasa! Utredningsman Reijo Karhinen presenterar sin rapport ”En ny början” med förslag till åtgärder som stärker lantbrukarnas ekonomi. Välkommen! Program: 9:30 Presentation och debatt (öppet för alla) 11:30 Lunch 12:30 Inledande diskussion om Gemensamt matbord (för aktörer i sektorn) Anmälan senast 20.8. via eduya.fi Plats: YA! Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa. Tillfället är tvåspråkigt utan tolkning.