Rekrytering

ProAgria Lantbrukssällskapet är en opartisk rådgivningsorganisation i Österbotten. Vi söker förstärkning till våra team! Ekonomirådgivare med goda kunskaper inom företags- och lantbruksekonomi. Arbetsuppgifterna består av ekonomisk rådgivning och kalkyler inom primärproduktionen. Dräneringsassistent med goda kunskaper inom vattenhushållning, väg- eller dikesunderhåll, planering av dränering och grundtorrläggning samt kännedom om miljöfrågor i anknytning till lantbrukets vattenhushållning. Cad och kartritning samt IT-kunnande värdesätts Växtodlingsrådgivare till Sydösterbotten med goda kunskaper och erfarenhet inom växtodling, växtnäring, växtskydd och produktionsekonomi. Husdjursrådgivare med goda kunskaper inom modern mjölk- och köttproduktion, utfodring, gårdarnas digitalisering och teknisk utveckling. Vi värdesätter intresse och kompetens för utveckling av sektorns tjänster och produkter. Bokförare med goda kunskaper och erfarenhet av praktiskt bokföringsarbete samt kännedom om lantbruksföretagarens vardag. Vi erbjuder arbete i en mångsidig, flexibel och utvecklande arbetsmiljö. Vi värdesätter social kompetens! Mera informationen ger direktör Meira-Pia Lohiluoma 050-568 5515 eller styrelseordf. Mats Källman 050-511 1354. Skriftlig ansökan lämnas in senast 7.6.2019 kl. […]