Fältkväll vid LUKE i Ylistaro

Tid och plats: tisdag 8.8.kl 18-20 LUKE, Alapääntie 104, Ylistaro Forskare Markku Niskanen guidar oss på en rundtur med förevisning av spannmåls sortförsök och proteingrödor. Anmälan senast 7.8 till Lantbrukssällskapet tfn 010 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi . Välkommen med!