Testning av växthussprutor

Testning av växthussprutor är i startskedet och ProAgria Lantbrukssällskapet siktar på att börja utföra testerna i början av 2017.  Vi kommer att kontakta odlarna ifall de inte själva anmäler om test till Lantbrukssällskapet. Se närmare på Lantbrukssällskapets hemsida www.lantbrukssallskapet.fi