Nyheter om växtskyddsmedel

Undantagstillstånd från Tukes för växtskyddsmedel med neonikotinoider Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av produkterna Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön. Tillståndet gäller oljeväxter som sås våren 2016. Mer att läsa på Tukes hemsida Ändrade rutiner för handeln med växtskyddsmedel – medtag examensbevis vid köp Rutinerna för handeln med växtskyddsmedel ändras från och med 26.11.2015. Fr.o.m 26.11.2015 får produkter som godkänts för yrkesmässigt bruk endast säljas och överlåtas till personer som kan visa upp ett giltigt växtskyddsutbildningsintyg. Köparen ska visa upp ett eget examensbevis eller ett examensbevis för den person som använder växtskyddsmedlet, vilket ska kontrolleras av säljaren. Mer att läsa på Tukes hemsida Minneslista för dem som köper växtskyddsmedel: Visa examensintyget eller ett sprutförarintyg som är ikraft vid köptillfället. Tips: fotografera examensintyget eller sprutförarintyget till din mobiltelefon. Du kan även skicka intyget till din återförsäljare elektroniskt (vid beställningar via telefon eller internet). Den som […]