Nyheter om växtskyddsmedel

Undantagstillstånd från Tukes för växtskyddsmedel med neonikotinoider Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av produkterna Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön. Tillståndet gäller oljeväxter […]