Ekodemoskiften sommaren 2013

I sommar arrangerar projekten EkoNu och Klimatsmart odling demo-odlingar på sex skiften på tre ekogårdar. Ekoskiftena finns hos Peter Kengo i Pensla, Thomas Jakobsson i Jussila i Nykarleby och Peter […]