Ekodemoskiften sommaren 2013

I sommar arrangerar projekten EkoNu och Klimatsmart odling demo-odlingar på sex skiften på tre ekogårdar. Ekoskiftena finns hos Peter Kengo i Pensla, Thomas Jakobsson i Jussila i Nykarleby och Peter Thölix i Tölby, Korsholm. På dessa skiften odlas olika blandningar av korn, havre eller vete och ärt. Vi prövar olika utsädesblandning både med antal spannmålsslag och mängd. Demo-odlingarna följs upp och fotograferas under säsongen, vilket publiceras på www.ekonu.fi. Under sommaren kommer vi att ha fältdagar på plats. Annonsering i LF och på hemsidorna.