Uppdatering av affärsplanen

När borde man uppdatera sin affärsplan frågar sig många företagare. Grunden till ett framgångsrikt företag är inte bara hårt arbete, det gamla talesättet ”väl planerat är till hälften gjort” stämmer bra. En fräsch affärsplan med nya mål ger motivation att sträva vidare! När man gör upp en affärsplan så går man detaljerat genom och kartlägger företaget eller gården. De senaste årens resultat gås igenom. Företagets resurser i form av åker, djur, skog och arbetskraft kartläggs och planerade förändringar analyseras. Samarbetspartners och kunder noteras. Med detta och t.ex. olika prognoser om framtida utveckling görs affärsplanen upp. Man sätter upp tidsbestämda mål när planerna skall förverkligas. I en föränderlig värld så är det självklart att förutsättningarna kan ändra drastiskt under en fem-tioårsperiod, t.o.m. inom ett år. Vid en genomgång av uppdateringar gjorda de senaste åren så är det två saker som dominerar: Både maskininvesteringarna och arealen är större än planerat. Får man […]